it-swarm-vi.com

Có cách nào để Debootstrap tự động định cấu hình các vùng không?

Tôi thích sử dụng Debootstrap để tạo các hệ thống thưa thớt (thường là cơ sở cho một cái gì đó được nhúng) hoặc các khách Xen bị ảo hóa.

Tôi quen với cách nói với Debootstrap những gói tôi muốn ngoài cơ sở tối thiểu điển hình, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy sự kết hợp đúng của các công cụ để cho phép tôi chỉ định và tự động tạo các địa điểm sau khi hệ thống cơ sở được cài đặt.

Tôi có cần phải làm điều này trong các tập lệnh của riêng mình không, hay có cách nào để nói với Debootstrap những địa phương tôi muốn và có nó chỉ tạo ra chúng không?

7
Tim Post

Tôi sẽ đề nghị sử dụng grml-debootstrap . Đây là tập lệnh trình bao quanh debootstrap và xuất phát từ grml cd trực tiếp. Kịch bản này có một tệp /etc/debootstrap/locale.gen nơi bạn có thể đặt địa điểm của mình và chúng được tạo đúng lúc. grml-debootstrap cũng có nhiều lợi thế hơn và đáng để xem xét.

6
qbi