it-swarm-vi.com

Cách hiệu quả nhất để giám sát thụ động người dùng trong một hệ thống dựa trên web phức tạp là gì?

Trọng tâm là các mẫu sử dụng giao diện, không phải vào lượt xem trang thô.

1
blunders

Hiệu quả nhưng tốn kém ... Thanh toán http://www.tealeaf.com/ . Nó cho phép bạn xem các chi tiết tốt của việc sử dụng.

Bạn cũng có thể thiết lập hầu hết các hệ thống phân tích, như Ominture hoặc Coremetrics, để theo dõi mọi lựa chọn (mặc dù phải mất rất nhiều công việc).

2
Tucker

ClickTale cho phép các bản ghi của bạn truy cập và sau đó xem lại chúng như video, bao gồm di chuyển chuột, cuộn, v.v. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ rằng mình bị theo dõi rất chi tiết - vì vậy một số người dùng có thể không thích nó, nhưng nó nên làm những gì bạn muốn.

Họ cũng cung cấp các bản đồ nhiệt di chuyển chuột, trong đó (họ tuyên bố) tương quan cao với theo dõi bằng mắt dữ liệu.

Nó cũng khá tốn kém cho một công cụ giám sát web.

1
Wilka