it-swarm-vi.com

Thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu nhận xét WordPress?

Cách tốt nhất để thêm các trường tùy chỉnh vào mẫu nhận xét WordPress là gì? (ví dụ: chủ đề, hình ảnh, v.v ...)

Và làm cách nào để sử dụng dữ liệu được nhập sau đó ...

3
hannit cohen

Xin chào @hannit cohen:

Trình chiếu này từ Beau Lebens sẽ có thể chỉ cho bạn cách:

Và bài đăng blog này từ Otto sẽ có thể cho bạn thấy nhiều hơn:

4
MikeSchinkel

Plugin mới cập nhật của tôi (phiên bản 2) có sẵn tại đây http://www.solaceten.info/wp-extra-comment-fields-v2

Bây giờ hoàn toàn tự động và tuân thủ các tiêu chuẩn WP :-)

Bạn có thể tự động thêm các trường nhận xét bổ sung bằng cách sử dụng plugin, đặt chúng ở chế độ công khai hoặc riêng tư và làm cho chúng bắt buộc hoặc không.

Sử dụng đài phát thanh, trường văn bản hoặc thả xuống! Rất nhiều lựa chọn :-)

0
Sol