it-swarm-vi.com

Làm cách nào để thiết lập kế hoạch đào tạo tùy chỉnh trong DailyBurn?

Tôi đã sử dụng DailyBurn trong một thời gian để theo dõi quá trình giảm cân của tôi (hay chính xác hơn là sự thiếu hụt của tôi). DailyBurn có rất nhiều tính năng thú vị mà tôi không sử dụng, nhưng tôi muốn thử các kế hoạch đào tạo tùy chỉnh của họ.

Làm thế nào tôi có thể thiết lập một?

1
Jared Harley

bạn đi đến

http://dailyburn.com/training_plans

và chọn, những gì bạn muốn. sau khi bạn đăng ký gói, bạn chọn, thời gian/tần suất bạn muốn thực hiện. đó là nó. họ điền vào kế hoạch (bạn cũng có thể tạo ra một kế hoạch như vậy) cho bạn, cho bạn biết khi nào cần tập luyện, phải làm gì, làm như thế nào.

chỉ cần đăng ký một kế hoạch và thực hiện nó :)

1
akira