it-swarm-vi.com

Làm cách nào để khắc phục chuyển hướng khách truy cập bất ngờ sau khi bật multisite trên WP3?

Sau khi kích hoạt chức năng SuperAdmin và multisite trong WP3, nhiều người dùng sẽ được chuyển hướng đến một url đăng ký. Tôi không kích hoạt đăng ký tài khoản, làm cách nào để tắt tính năng này? Điều này dường như xảy ra khi bất kỳ tên miền phụ không hợp lệ nào được sử dụng bao gồm my-domain.com thay vì www.my-domain.com.

Làm thế nào để tôi sửa chữa?

1
RealityCramp

Tôi đang trả lời câu hỏi của riêng tôi để những người khác có thể tìm thấy nó trong tương lai.

xác định NOBLOGREDIRECT in wp-config.php để trỏ đến url bạn chọn sẽ khắc phục vấn đề này.

Mẫu vật:

define('NOBLOGREDIRECT', 'http://www.my-domain.com');
2
RealityCramp