it-swarm-vi.com

Chỉnh sửa số ở cuối URL trang/Chỉnh sửa sên trang

Tôi đang chơi xung quanh với wordpress và một vài plugin. Nói rằng tôi có một cái gì đó gọi là "Giỏ hàng" và tôi xóa trang. Sau đó, tôi tạo lại nó, tôi không thể lấy lại URL cũ. Tôi nhận được domain.com/shopping-cart-2 và tôi muốn cái cũ trở lại. Tôi có thể làm cái này như thế nào?

3
Noah Clark

Bạn đang hỏi về sên của một trang .

Để thay đổi phần URL (còn được gọi là "sên") có chứa tên Trang của bạn, hãy sử dụng nút "Chỉnh sửa" (hoặc "Thay đổi Permalinks" trong các phiên bản WordPress cũ hơn) dưới tiêu đề Trang trên màn hình Chỉnh sửa của Trang cụ thể , có thể truy cập từ tab Pages của Bảng quản trị WordPress.

Vui lòng kiểm tra thùng rác và loại bỏ trang trước khỏi thùng rác. Sau đó, bạn sẽ có thể sử dụng lại sên được sử dụng trước đó.

4
hakre