it-swarm-vi.com

Trang web nén trước khi hoàn thành

Có nên hoàn thành phát triển trang trước khi cài đặt nén cho trang và jquery không? Nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau đó bạn cần bảo trì trang web tiếp tục theo dõi.

9
Zoldar
  1. Bạn nên duy trì phiên bản không nén để phát triển.
  2. Sử dụng bất kỳ công cụ nào để tự động nén các tệp javascript.
  3. nếu chế độ gỡ lỗi Joomla là đúng, bao gồm các tệp chưa nén, khác bao gồm các tệp nén.

Mẹo

Kiểm tra chế độ gỡ lỗi trong j Joomla.

echo JDEBUG ? 'debug mode is on' : 'debug mode is off' ;
7
Shyam