it-swarm-vi.com

Sử dụng Joomla trong Wordpress

Tôi sử dụng Wordpress cho trang web của mình nhưng tôi muốn sử dụng tiện ích mở rộng giỏ hàng được thiết kế cho Joomla. Tôi biết có các plugin khác cho Wordpress nhưng tôi có để sử dụng phần mở rộng Joomla này.

  • Có ai biết cách sử dụng Joomla trong Wordpress không?
  • Joomla có thể được sử dụng trong mẫu Wordpress không?
  • Sẽ là tốt nhất nếu có iframe và tải Joomla theo cách đó?

Tôi không muốn chạy chúng cạnh nhau và phải duy trì hai hệ thống CMS.

Cảm ơn bạn

1
Huntz

Tôi khuyên bạn nên sử dụng Joomla trên WordPress, điều đó nói rằng nó không trả lời câu hỏi của bạn.

Bạn không thể tạo một CMS chạy bên trong cái kia. Chúng sẽ phải là hai hệ thống riêng biệt và bạn sẽ cần tạo một mẫu cho Joomla để phù hợp với WordPress.

Cách tôi sẽ làm như vậy :

Có WP được cài đặt trên thư mục gốc của bạn, sau đó tạo thư mục con - một cái gì đó giống như các sản phẩm hoặc cửa hàng để cài đặt Joomla 3.x.

Vì vậy, việc truy cập cửa hàng của bạn sẽ bằng cách truy cập www.example.com/products

Bạn sẽ cần phải tự thêm các liên kết đến từng trang web và sẽ khó bảo trì hơn. Nếu bạn có kinh nghiệm về PHP/MySQL trên mẫu Joomla, bạn có thể tạo một truy vấn đến cơ sở dữ liệu WP để lấy thông tin bài viết để bạn có thể có "tin tức mới nhất" hoặc một cái gì đó ở bên cạnh.

Hai ghi chú bên cạnh

1) Đừng thử và khiến người dùng bối rối. Đăng ký chúng trên Joomla hoặc WP. Cố gắng làm cả hai sẽ làm cho nó lộn xộn (nếu bạn thậm chí đăng ký người dùng đó là gì)

2) Nếu bạn sử dụng Joomla và sử dụng một phần mềm sao lưu hợp lý như Akeeba thì bạn cũng nên lấy nó để sao lưu cơ sở dữ liệu WP.

2
tim.baker

Tôi sẽ chỉ sử dụng Joomla, nhưng nếu bạn vẫn muốn chạy WP, bạn có thể tích hợp nó vào trang web Joomla của mình, sử dụng một trong các tiện ích mở rộng có thể tìm thấy ở đây:

http://extensions.j Joomla.org/extensions/authoring-a-content/blog-integration

Nếu bạn đang tìm cách tích hợp Joomla vào WP, thì bạn nên xem tại thư mục plugin WP chứ không phải tại Joomla.

0
FFrewin