it-swarm-vi.com

Hiểu cách mã hóa thành phần mvc cho cả phiên bản j Joomla 2.5 và 3

Tôi đã tạo một thành phần trong j Joomla 2.5 theo cách mvc không hoạt động trong j Joomla 3, sau đó phát hiện ra vì trong j Joomla 3 các lớp mvc trước đó không hoạt động nên bộ điều khiển, khung nhìn, các lớp mô hình phải được mở rộng từ các lớp Legacy như

JControllLegacy, JViewLegacy, JModelLegacy

và không có thay đổi nào khác cần thiết để làm cho thành phần tương thích với j Joomla 3 theo như tôi biết. Nếu có thêm điều gì cần biết thì hãy cho tôi biết để tương thích với j3. Vì vậy, thay vì tạo hai thành phần mvc riêng cho j Joomla 2.5 và 3, tôi đoán tôi có thể mở rộng từ các lớp Legacy này để thành phần duy nhất là đủ cho cả j Joomla 2.5 và 3, phải không? và một lần nữa những thứ khác được xem xét để tạo thành phần MVC thành công có thể được cài đặt trong cả hai phiên bản j Joomla.

7
dev-m

Có một trang tài liệu tốt giải thích sự khác biệt giữa Joomla 2.5 và 3.x.

http://docs.j Joomla.org/Potential_backward_compabilities_issues_in_J Joomla_3_and_J Joomla_Pl platform_12.2

Điều duy nhất cần đề cập là các lớp kế thừa chỉ có sẵn trong Joomla 2.5.5 trở lên. Nhưng bất cứ ai cũng nên có mặt trên 2.5.19 ngày hôm nay :)

8
Bakual