it-swarm-vi.com

Làm thế nào để bạn sử dụng Shell ngoài bash tại terminal như mặc định?

Khi bạn thả xuống thiết bị đầu cuối via Applications -> Terminal hoặc Ctrl+Alt+F1 vv bash được sử dụng theo mặc định để giải thích các lệnh của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng một trình thông dịch lệnh khác (như zsh hoặc fish), làm thế nào để bạn có được điều này để bắt đầu như mặc định?

14
Antony

Nếu bạn muốn thay đổi Shell của mình với tư cách là người dùng, hãy nhập:

chsh -s /path/to/your/Shell

hoặc đơn giản

chsh

Bạn sẽ phải nhập mật khẩu của mình và Shell đăng nhập của bạn được đặt thành mật khẩu bạn đã chọn. Bạn chỉ có thể chọn Shell được liệt kê trong /etc/shells.

18
qbi

Thay đổi Shell mặc định của bạn. Có một cách dòng lệnh để làm điều này:

$ Sudo usermod -s /path/to/newshell username

nhưng có thể dễ dàng hơn để làm điều đó từ cài đặt GUI.

Hệ thống -> Quản trị -> Người dùng và Nhóm -> [chọn người dùng] -> Cài đặt nâng cao -> Nâng cao

sau đó chọn Shell từ danh sách thả xuống.

Nếu Shell bạn muốn không có trong danh sách đó thì có lẽ nó chưa được cài đặt.

Bạn sẽ cần phải đăng xuất và đăng nhập lại để điều này có hiệu lực. Bạn có thể kiểm tra Shell nào bạn đang chạy trong thiết bị đầu cuối mới bằng cách chạy "ps".

Nếu bạn rất tò mò, Shell mặc định được lưu trữ trong/etc/passwd (không thực sự có mật khẩu mặc dù tên).

9
Dave Jennings