it-swarm-vi.com

Phiên bản riêng tư, vĩnh cửu của Etherpad trước đây

Tôi thực sự rất thích Etherpad.com trong khi nó ở xung quanh. Tôi biết rằng các chủ sở hữu đã mở nguồn dự án, nhưng tôi tự hỏi liệu có ai đã điều chỉnh mã để tôi có thể sử dụng "Etherpads" riêng tư, vĩnh viễn để sử dụng với một số đồng nghiệp để cộng tác theo thời gian thực.

4
Oren Hizkiya
4
George Stocker

Một trang web khác là http://www.stypi.com

2
imsky