it-swarm-vi.com

Tôi có thể/Tôi có nên sử dụng WordPress làm CMS cho ứng dụng Flash của mình không

Đôi khi tôi xây dựng các ứng dụng trong Flash cho web cần một chút dữ liệu động. WordPress sẽ phù hợp với giải pháp CMS của tôi chứ? nó có thể "nói chuyện" với flash không? Nó có cho phép xuất ra các định dạng khác nhau như XML, JSON hoặc AMF không?

3
Adam Harte

Chắc chắn rồi. WordPress được triển khai trong PHP và mọi thứ Flash cần để giao diện đều có thể được mã hóa thành một plugin, có thể rất dễ dàng. Bạn cũng có thể triển khai mọi nhúng Flash dưới dạng ShortCodes .

Dưới đây là một số liên kết (thực sự không tốt lắm) về chủ đề của PHP & Flash:

Tất nhiên sau đó là những gì Adobe có:

Bạn có thể cập nhật câu hỏi của mình để cung cấp thêm chi tiết về chính xác những gì bạn cần cho/từ Flash không? Có thể bao gồm một số liên kết giải thích những điều bạn muốn WordPress xử lý cho Flash (Flash là một con thú khá lớn, bạn biết đấy.)

3
MikeSchinkel

Trong re: XML, hãy nhớ rằng WordPress có (thậm chí không có plugin) giao diện XML-RPC rất đẹp.

Xem, ví dụ http://codex.wordpress.org/XML-RPC_Support

1
ZaMoose

Vui lòng xem hàm loadvars () trong flash . Về cơ bản, nó hoạt động cùng với hàm PHP urlencode () để bạn có thể gửi các bit dữ liệu nhỏ vào phim flash của mình. Điều này sẽ làm việc với flash 2 trở lên.

1
hakre

Có, nhưng sẽ liên quan đến rất nhiều công việc để khiến nó gửi đúng thông tin theo đúng định dạng. Bạn có thể xem xét plugin này để đưa thông tin ra trong JSON:

http://wordpress.org/extend/plugins/json-api/

0
John P Bloch