it-swarm-vi.com

Làm thế nào để tự động phân biệt và kiểm toán các liên kết bên ngoài?

Làm cách nào tôi có thể tự động xử lý các siêu liên kết dẫn ra ngoài trang web của mình?
[.__.] Hãy nói về trang web mà không có bài đăng/nhận xét do người dùng đóng góp để tôi có thể có quyền truy cập quản trị viên vào tất cả các liên kết bên ngoài.

Tôi muôn

 1. trang bị mọi liên kết ngoài với chỉ báo tương tự như kiểu wikipedia external link biểu tượng

 2. tự động mở các liên kết ngoài trong cửa sổ mới (target="_blank")

 3. tùy chọn

  3.1. kiểm tra hàng loạt các liên kết bên ngoài để xác thực (chỉ ra liên kết bị hỏng) để tôi có thể sửa chúng

  3.2. thu thập liên kết mở rộng nhấp vào thống kê

  3.3. có khả năng hiển thị trang thoát (hoặc tooltip) với thông tin hoặc từ chối trách nhiệm trước khi rời khỏi trang web

3
miroxlav
 1. Điều đầu tiên rất dễ dàng, bạn có thể làm điều đó chỉ với một số css giả sử bạn chưa thêm http: // vào tất cả các liên kết nội bộ của mình thì bạn có thể nhắm mục tiêu các liên kết bên ngoài như thế này:

  a [href ^ = "http: //"] {mộc}

  Sau đó, bạn có thể áp dụng bất kỳ kiểu dáng nào bạn thích, bao gồm hình ảnh hoặc biểu tượng nền cho các liên kết đó.

 2. Nếu bạn có quyền truy cập vào tất cả các liên kết, chỉ cần thêm mã bạn đã cung cấp cho mỗi liên kết:

  Tất nhiên, hành vi mặc định là không làm điều đó, vì vậy bạn phải thêm thuộc tính đó vào từng hoặc lật đổ hành vi này bằng Javascript, như sau: http://css-tricks.com/snippets/jquery/open- bên ngoài-links-in-new-window /

  • 3.1. Sử dụng Công cụ quản trị trang web.

  • 3.2 Bạn có thể thu thập số liệu thống kê liên kết bằng cách sử dụng com_weblinks để tạo liên kết và sau đó theo dõi kết quả.

  • 3.3. Javascript.

5
Seth Warburton

Để mở các liên kết bên ngoài trong một cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng plugin miễn phí này .

Tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng sh404SEF ngoài việc có thể đánh dấu các liên kết bên ngoài còn mang lại cho bạn quyền kiểm soát tuyệt vời các liên kết SEF của bạn, theo dõi lỗi 404 và thêm vào bảo mật trang web của bạn.
Lưu ý: Tôi không có liên kết với nó ngoài việc là một khách hàng hạnh phúc.

1
Adam B