it-swarm-vi.com

Trạng thái hiện tại của nghệ thuật về Hệ điều hành Web huyền thoại (hoặc rất thật, là sự lựa chọn của bạn) là gì?

Tôi nhớ đã nghe nhiều lần về việc nó sẽ xảy ra như thế nào ngay bây giờ (TM).

Vì vậy, tính đến thời điểm hiện tại, điều gì dường như đang xảy ra trên Web với tư cách là Hệ điều hành?

Bạn có thể chia sẻ các liên kết chỉ đến công việc hiện tại trong lĩnh vực này?

1
Vinko Vrsalovic

Chrome OS đang xuất hiện khá độc đáo, Hexxeh có sẵn một số bản dựng. Tôi đã sử dụng chúng trên một chiếc netbook Acer Aspire One cũ và có thể sử dụng được một cách hợp lý, miễn là bạn có kết nối mạng và mọi thứ bạn sử dụng đều nằm trong 'đám mây'

2
Marc Roberts