it-swarm-vi.com

Làm cách nào để chuyển bài đăng trên blog của tôi từ Blogger Blogger sang WordPress?

Tôi có một blog trên Blogger Blogger, nhưng bây giờ tôi muốn chuyển sang WordPress.

Có cách nào dễ dàng để chuyển tất cả các bài đăng trên blog cũ của tôi từ Blogger sang WordPress không?

8
Ivo Flipse

Tôi đang sử dụng Wordpress 3.0 vì vậy tôi không chắc liệu điều này có áp dụng cho các phiên bản trước của WP hay không.

Trong WP admin, đi tới Công cụ> Nhập. Sau đó, bạn sẽ thấy một danh sách các công cụ nhập khẩu mà bạn có thể cài đặt và sử dụng. alt text

10
jessegavin

Trong wordpress quản trị viên đi đến Công cụ → Nhập → Blogger. Đối với WordPress phiên bản 2.0.2 đến 2.6.5, đi tới Quản lý → Nhập → Blogger. Hoặc truy cập http://code.google.com.vn/p/google-blog-converters-appengine/

0
Adam

Tôi đã sử dụng plugin này: https://wordpress.org/plugins/cms2cms-blogger-to-wp-converter/ Đó là một plugin trả phí, nhưng những người đứng sau điều này biết rõ công việc của họ.

0
zoriana