it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể sao lưu Bài đăng LiveJournal của mình?

Tôi có một tài khoản LiveJournal miễn phí. Tôi biết rằng đã có một cách để người dùng miễn phí sao lưu các bài đăng trên Livejournal của họ, nhưng dường như không thể tìm thấy cách nào ngay bây giờ.

Những công cụ hoặc tiện ích nào sẽ cho phép người dùng Livejournal miễn phí sao lưu bài đăng của họ?

2
George Stocker

Tôi đã có may mắn hợp lý với LJArchive trong quá khứ.

1
Margaret
1
neo