it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể sao lưu blog được lưu trữ trên wordpress.com?

Tôi có một blog được lưu trữ trên wordpress.com và tôi muốn sao lưu nó.

Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

14
Robert Munteanu

Có một tùy chọn trong bảng quản trị blog của bạn để làm điều này.

Nó có nội dung của bạn; bạn có thể làm với nó bất cứ điều gì bạn thích. Chuyển đến Công cụ -> Xuất trong bảng điều khiển WordPress.com của bạn để tải xuống tệp XML nội dung blog của bạn.

Ngoài bất kỳ bản sao lưu thủ công nào bạn tạo, các blog được lưu trữ trên Wordpress.com đều thường xuyên được sao lưu bởi các quy trình của riêng họ .

15
Gelatin

Có một tùy chọn khác: Backupify - Điều này cho phép bạn sao lưu WordPress và cả đống dịch vụ khác nữa.

1
SitWalkStand