it-swarm-vi.com

Khi phát DVD bằng trình phát đa phương tiện VLC, cả video và âm thanh tạm dừng vài lần mỗi giây

Khi sử dụng trình phát đa phương tiện VLC để phát DVD cả video và âm thanh tạm dừng vài lần mỗi giây. Điều này làm cho VLC không thể sử dụng để phát DVD.

Windows Media Player hoạt động mà không có bất kỳ vấn đề.

Đây có phải là giải pháp cho vấn đề này không?

Vấn đề này xuất hiện cho tất cả các phiên bản VLC mà tôi đã thử, bao gồm cả phiên bản v1.0.0 mới được phát hành.

Nền tảng: Windows XP 64 bit, RAM 8 GB, lõi tứ AMD (Phenom), âm thanh tích hợp (bo mạch chủ ASUS, Realtek).

Cập nhật 1 : vấn đề được giải quyết bằng cách chọn "Độ trễ cao hơn" cho menu Công cụ/Tùy chọn/Đầu vào & Codecs/Mức bộ nhớ đệm mặc định. Xem câu trả lời của Keck để biết thêm chi tiết.

6
Peter Mortensen

Hãy thử điều chỉnh một vài cài đặt.

Trong tab video của cài đặt của bạn, đảm bảo rằng các mục sau được chọn

  • Bỏ qua khung
  • Đầu ra video được tăng tốc
  • Sử dụng phần cứng YUV-> chuyển đổi RGB.

Ngoài ra, đi đến phần "Đầu vào & Codec" và điều chỉnh mức Bộ nhớ đệm thành một mức có độ trễ cao hơn.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy truy cập vào các diễn đàn Videolan và xem những gì họ đề xuất.

3
Keck