it-swarm-vi.com

Làm thế nào để đăng xuất nếu applet phiên bị thiếu trong bảng trên cùng?

Vì một số lý do, đôi khi khi tôi đăng nhập vào các applet của bảng điều khiển trên cùng xuất hiện bị cắt xén. Chẳng hạn, applet phiên bị thiếu biểu tượng của nó và tên người dùng hiện tại được lặp lại hai lần. Điều này không xảy ra rất thường xuyên, nhưng khi nó thì applet phiên không phản hồi nên tôi không thể vào tùy chọn menu đăng xuất.

Có cách nào khác để đăng xuất người dùng hiện tại ngoài việc sử dụng applet phiên (không hoạt động) không?

10
Cesar

Nhấn Alt+F2, nhập gnome-session-save --logout, sau đó nhấn enter. Nếu một ứng dụng đang chặn đăng xuất, hãy thử gnome-session-save --force-logout

10
snostorm

Nếu bạn kích hoạt Ctrl+Alt+Del, bạn có thể sử dụng nó để giết máy chủ X, nó sẽ đăng xuất bạn. Để bật tính năng này, hãy đi tới Hệ thống -> Tùy chọn -> Bàn phím, sau đó chuyển đến tab Bố cục và nhấp vào Tùy chọn. Mở rộng "Chuỗi khóa để giết máy chủ X" và chọn hộp.

4
Alex Grin