it-swarm-vi.com

Chỉ số Applet: Làm thế nào để thoát khỏi đồng hồ?

Hiện tại có 2 đồng hồ trên bảng điều khiển của tôi: một trong "Applet Indicator" và một trong "Clock". Cái trong "Applet Indicator" là không cần thiết và không tốt bằng "Đồng hồ".

Có ai biết làm thế nào để thoát khỏi đồng hồ trong "Applet Indicator" không?

10
jumpnett

Bạn phải cài đặt đồng hồ Ubuntu mới, đang phát triển. Đi vào Synaptic và xóa gói indicator-datetime. Điều đó sẽ sửa nó.

10
snostorm