it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể tìm và chạy keytool

Tôi đang đọc hướng dẫn phát triển của Nhà phát triển Facebook tại tại đây

Nó nói rằng tôi phải sử dụng keytool để xuất chữ ký cho ứng dụng của mình, chẳng hạn như:

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore ~ ​​/ .Android/debug.keystore | openssl sha1 -binary | openssl cơ sở64

Tôi không biết cách tìm keytool để chạy nó. Tôi đã cố mở lệnh Windows Prompt và dán lệnh trên, nhưng nó không hoạt động.

159
Nguyen Minh Binh

Tôi tìm thấy một giải pháp của mình như dưới đây trích dẫn. Nó hoạt động tốt.

"C:\Chương trình tập tin\Java\jdk1.6.0_26\bin\keytool.exe" -exportcert -alias sociall hiện -keystore "D:\keystore\SocialListing" | "C:\cygwin\bin\openssl.exe" sha1 -binary | "C:\cygwin\bin\openssl.exe" cơ sở64

162
Nguyen Minh Binh

Chỉ cần nhập chúng vào lệnh Windows Prompt.

cd C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_09\bin

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore "C:\Users\userName\.Android\debug.keystore" -list -v

Mật khẩu cơ sở là Android

Bạn sẽ được trình bày với các khóa MD5, SHA1SHA256; Chọn một trong những bạn cần.

103
remix090378

Để lấy mã băm khóa Android, hãy làm theo các bước sau (đối với ứng dụng facebook)

 1. Tải xuống openssl cho windows tại đây
 2. bây giờ giải nén vào ổ đĩa c
 3. mở cmd Nhắc
 4. cd C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26\bin
 5. sau đó chỉ nhập keytool -export -alias myAlias -keystore C:\Users\<your user name>\.Android\myKeyStore | C:\openssl-0.9.8k_WIN32\bin\openssl sha1 -binary | C:\openssl-0.9.8k_WIN32\bin\openssl enc -a -e
 6. Làm xong

Để lấy mã Chứng chỉ vân tay (MD5), hãy làm theo các bước sau

 1. đi tới - C:\Tệp chương trình\Java\jdk1.6.0_26\bin
 2. trong thư mục bin chạy tệp jarsigner.exe
 3. mở cmd Nhắc
 4. cd C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26\bin
 5. sau đó nhập lại vào cmd keytool -list -keystore "C:/Documents and Settings/<your user name>/.Android/debug.keystore"
 6. nó sẽ hỏi mật khẩu Keystore ngay bây giờ. Mặc định là loại "Android" và nhập
 7. Làm xong.
78
noelyahan

keytool là một phần của JDK.

Cố gắng thêm %{Java_HOME}\ vào câu lệnh exec hoặc c:\{path to jdk}\bin.

18
Robby Pond

KeyTool là một phần của JDK. Bạn sẽ tìm thấy nó, giả sử bạn đã cài đặt JDK với các cài đặt mặc định, trong $Java_HOME/bin

12
Chris Cashwell

Câu trả lời của Robby Pond có thể được khái quát hóa để sử dụng biến môi trường Java_HOME và cũng bù cho bất kỳ khoảng trống nào có thể xảy ra trong đường dẫn (như Program Files):

"%Java_HOME%\bin\keytool" -exportcert -alias androiddebugkey -keystore ~/.Android/debug.keystore | openssl sha1 -binary | openssl base64
6
Alexei

keytool là một phần của jdk, nó phải là $ Java_HOME/bin/keytool

4
James.Xu

Trên cửa sổ cmd (cần chạy với tư cách Quản trị viên),

cd %Java_HOME% 

chỉ hoạt động nếu bạn đã thiết lập biến môi trường hệ thống Java_HOME. Để thiết lập biến hệ thống cho đường dẫn của bạn, bạn có thể làm điều này

setx %Java_HOME% C:\Java\jdk1.8.0_121\

Sau đó, bạn có thể gõ

cd c:\Java\jdk1.8.0_121\bin

hoặc là

cd %Java_HOME%\bin

Sau đó, thực hiện bất kỳ lệnh nào được cung cấp bởi Java jdk's, chẳng hạn như

keytool -genkey -v -keystore myapp.keystore -alias myapp

Bạn chỉ cần trả lời các câu hỏi (tương đương với việc nhập các giá trị trên dòng cmd) sau khi nhấn enter! Khóa sẽ được tạo

3
Jenna Leaf

Keytool là một phần của SDK Java. Bạn sẽ có thể tìm thấy nó trong thư mục SDK Java của bạn, ví dụ: C:\Tệp chương trình\Java\jdk1.6.0_14\bin

3
2bard

Tùy thuộc vào phiên bản Eclipse của bạn (Tôi đang sử dụng Kepler). Chuyển đến Windows> Tùy chọn> Android> Xây dựng.

Bạn sẽ tìm thấy đường dẫn vị trí của kho khóa gỡ lỗi cũng như dấu vân tay SHA1 (bạn chỉ có thể sao chép và sử dụng)

3
GraSim

Android: nơi chạy lệnh keytool trong Android

Lệnh Keytool có thể được chạy tại lệnh dos của bạn Nhắc, nếu JRE đã được đặt trong biến classpath của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn lấy Dấu vân tay MD5 của Chứng chỉ gỡ lỗi SDK cho Android,

chỉ cần chạy lệnh sau ...

C:\Documents and Settings\user\.Android> keytool -list -alias androiddebugkey -keystore debug.keystore -storepass Android -keypass Android

trong đó C:\Documents and Settings\user\.Android> là đường dẫn chứa debug.keystore phải được chứng nhận.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://code.google.com.vn/Android/add-ons/google-apis/mapkey.html#getdebugfingerprint

3
Youdhveer

keytool nằm trong thư mục bin JDK ($ Java_HOME/bin). Java_HOME là thư mục cài đặt JDK của bạn. Để sử dụng dòng lệnh đó, bạn cũng nên bao gồm $ Java_HOME/bin cho biến môi trường PATH của bạn.

2
Roman Mazur

KEYTOOL có trong JAVAC SDK. Vì vậy, bạn phải tìm thấy nó trong thư mục contaijns javac

2
suba

keytool đi kèm với JDK. Nếu bạn đang sử dụng cygwin thì đây có lẽ là con đường của bạn. Nếu không, bạn có thể đào xung quanh trong thư mục bin của JDK.

Có lẽ bạn sẽ cần sử dụng cygwin anyways cho các ống Shell (|) để hoạt động.

1
Matthew Willis

Vài quan sát trong khi tôi đang gặp vấn đề tương tự (Windows). 1. Vỏ ống rất quan trọng. 2. Nếu bạn đang sử dụng OpenSSL hoặc Cygwin, chắc chắn bạn phải cài đặt nó. 3. keytool đi kèm với JDK, do đó bạn phải trỏ nó vào lệnh hoặc bạn có cd vào thư mục JDK/bin (nơi exe cư trú) 4. Kho khóa gỡ lỗi thường nằm ở ~/.Android/debug.keystore 5. mật khẩu là "Android" cho dù bạn vượt qua nó hay gõ mật khẩu khi được nhắc. 6. Đối với tên bí danh, bạn có thể mở (KHÔNG LƯU, chỉ cần mở và đóng) tệp kho khóa với bất kỳ trình chỉnh sửa nào và đọc nó. 7. QUAN TRỌNG NHẤT - Có một sự khác biệt là chỉ định đường dẫn kho khóa trong dấu ngoặc kép và không có. Tôi đã làm cho nó hoạt động bằng cách sử dụng đường dẫn kho khóa trong dấu ngoặc kép. Như remix090378 đã nói và theo hướng dẫn , lệnh này thực sự đã hoạt động - cd C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_09\bin

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore "C:\Users\userName.Android\debug.keystore" -list -v

1
Narita