it-swarm-vi.com

Xem tất cả phân tích trang web trong một ứng dụng?

Có dịch vụ web và/hoặc ứng dụng nào cho phép tôi theo dõi các phép đo từ nhiều dịch vụ phân tích không? Tôi muốn một nơi duy nhất để xem thông tin từ Google Analytics , Yahoo! Web Analytics , Mint , Wikimedia =, v.v.

1
Jake McGraw

Nếu bạn có iPhone, bạn có thể dùng thử ứng dụng Ego . Nó bao gồm Google Analytics và Mint và một vài thứ khác.

2
Alex

Hầu hết các công cụ phân tích đều có API mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập và lấy dữ liệu. Chỉ là vấn đề làm điều đó cho mỗi công cụ và tạo giao diện cho chính bạn.

Nhưng trên một lưu ý phụ ... cố gắng theo dõi mọi thứ bằng nhiều công cụ sẽ khiến bạn đau đầu, vì bạn sẽ luôn tự hỏi và hỏi tại sao các con số không bao giờ khớp chính xác.

1
Crayon Violent