it-swarm-vi.com

Có cách nào để thêm tất cả các mục trong danh sách mong muốn của Amazon vào giỏ hàng của bạn không?

Ví dụ, tôi đã tạo một danh sách mong muốn của những cuốn sách cần thiết cho các lớp học mùa thu của tôi.

Có cách nào chỉ bằng một cú nhấp chuột (hoặc ngắn/dễ dàng khác) để thêm tất cả các mục vào giỏ hàng của tôi ngoài việc nhấp vào "Thêm vào giỏ hàng" cho từng mục riêng lẻ không?

15
Josh Curren

Dường như không có cách nào để làm điều này ngoài việc viết kịch bản.

Điều này có vẻ như là một gợi ý tốt để đưa vào Amazon mặc dù.

8
John Weldon

Hãy thử kịch bản này:

Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll('[data-action=reg-item-inline-order]'), function(e) { setTimeout(function() { e.click() }, 100) })

Bộ chọn có thể phải thay đổi trong tương lai, nhưng điều này làm việc cho tôi.

2
Tim S.