it-swarm-vi.com

Cách lưu ảnh bìa sách HQ trên Amazon

Amazon.com hiển thị bìa sách với chất lượng cao nhưng tôi không thể quản lý để lưu những hình ảnh đó vào máy tính của mình. Có cách nào để lưu những hình ảnh đó ở độ phân giải cao không?

6

Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó ở đây: Lạm dụng hình ảnh Amazon .

4
Mehper C. Palavuzlar
  1. Cài đặt FireBug Lite (bookmarklet).
  2. Mở trang bìa bạn muốn xem trên Amazon.
  3. Nhấn bookmarklet.
  4. Nhấn Kiểm tra (trên cùng bên trái của bookmarklet)
  5. Nhấn vào hình ảnh.
  6. Bên dưới dòng được tô sáng, bạn sẽ thấy img với thuộc tính nguồn bắt đầu bằng //sitb-images.Amazon.com/
  7. Điều hướng đến phiên bản http:// của url này (ví dụ: http://sitb-images.Amazon.com/...).
2
Senseful

Tôi lấy các hình ảnh ra khỏi Tệp Internet Tạm thời, cách thức thượng cổ.

1
adamcodes