it-swarm-vi.com

Làm thế nào chúng ta có thể xác định chi bao nhiêu cho quảng cáo trang web của chúng tôi?

Chúng tôi đang xem xét quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp để đưa lưu lượng truy cập đến trang web của chúng tôi. Làm thế nào chúng ta nên đi về việc xác định bao nhiêu cho ngân sách? Bất kỳ cân nhắc nào khác chúng ta nên nhận thức?

2
Justin Scott

Ngân sách của bạn không thực sự không phải là điều quan trọng nhất khi nói đến PPC. Mặc dù ngân sách đặt giới hạn cho số tiền bạn có thể chi tiêu cho câu hỏi thực sự nên là mức độ quảng cáo của bạn hoạt động tốt như thế nào với các trang mà chúng trỏ đến.

Một trang và quảng cáo được tối ưu hóa tốt có giá trị trọng lượng của nó bằng vàng.

Chỉ cần nhớ các chiến dịch quảng cáo không phải là doanh thu tức thời hầu hết thời gian. Họ giống như tất cả các quảng cáo, càng nhiều ấn tượng cho cùng một người thì càng tin tưởng.

Ngân sách của bạn cần phải là ngân sách để bạn có thể chạy chiến dịch quảng cáo trong một thời gian dài. Chỉ bạn mới biết mình có thể đủ khả năng chi trả bao nhiêu.

4
Kevin