it-swarm-vi.com

Có ai biết làm thế nào để chặn Evony?

Có rất nhiều bài đăng trên các diễn đàn của Google về Evony và các chiến thuật mờ ám của họ:

http://www.google.com/support/forum/p/AdSense/thread?tid=7c9ef267b8b3c01f&hl=vi

http://www.google.com/support/forum/p/AdSense/thread?tid=504b2e4035058e1d&hl=vi

evonyonline.com chắc chắn không hoạt động nữa.

Tôi không biết tại sao Google không ngăn chặn những con khỉ này.

Có ai biết làm thế nào để nuke rác mới nhất của Evony? Tôi có khoảng hai mươi bộ lọc nhưng tôi vẫn thấy quảng cáo Evony trên trang web của mình.

7
delete

Vào cuối chủ đề diễn đàn mà bạn đã đăng, một nhân viên của Google nói rằng bạn nên chặn evonytwo.com (mặc dù một số người dùng vẫn báo cáo sự cố). Ngoài ra còn có nhiều bài đăng khác nhau với danh sách dài các URL cần chặn.

Cá nhân tôi chưa thấy quảng cáo evony trên trang web của mình kể từ khi tôi chặn evonyonline.com nhưng tôi không biết liệu đó có phải là do chặn hay chỉ vì AdSense đang quyết định quảng cáo không còn phù hợp với trang web của tôi nữa.

5
DisgruntledGoat