it-swarm-vi.com

Hướng dẫn sử dụng Bootstrap trong phần phụ trợ Joomla

Điều này dựa trên phần phụ trợ Joomla, phát triển thành phần.

Tôi nhận thấy rằng các tính năng cơ bản của bootstrap 2.3 mà Joomla sử dụng đã được sửa đổi, vì vậy nó thiếu các biểu tượng và như vậy.

Có hướng dẫn nào cho thấy những khác biệt này không? Một số cách sắp xếp một hướng dẫn sẽ rất tuyệt để tránh kéo vào Bootstrap một lần nữa chỉ để có được một vài tính năng cơ bản (như các biểu tượng mặc định).

Tôi biết hầu hết trong số này được gọi là "JUI" và thực hiện một số tìm kiếm tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào về nó. Có bất cứ điều gì khác sau đó đọc các tập tin css để giúp đỡ này không? Hoặc tốt nhất là thêm vào css của riêng bạn và ghi đè lõi bootstrap (như trong một lớp container áp dụng ghi đè trong thành phần)?

4
Jordan Ramstad

Phiên bản Bootstrap có trong Joomla là 2.3.2 ( http://getbootstrap.com/2.3.2/ ). Có một vài sửa đổi, nhưng thật không may, chỉ tài liệu trong mã.

Thứ bạn thấy với các biểu tượng thực sự không phải là sửa đổi các tệp Bootstrap mà là hương vị của mẫu Isis. Nó sử dụng IcoMoon ( http://icomoon.io Các biểu tượng =) thay vì mặc định Bootstrap. Danh sách các biểu tượng có sẵn có thể được tìm thấy ở đây: https://docs.j Joomla.org/J3.x:J Joomla_St Chuẩn_Icomoon_Fonts

Cho đến hôm nay, thậm chí còn có nhiều biểu tượng hơn khi nó được mở rộng. Các trang tuy nhiên không bao giờ được cập nhật với họ. Bạn phải thử hoặc đọc tệp LESS :)

Các sửa đổi được giới thiệu để cung cấp khả năng tương thích Mootools

  • div.modal (thay vì .modal), modals.j Joomla.less và responsive-767px-max.j Joomla.less
  • hideme x ẩn ($ .Event ('hideme')), bootstrap-sụp đổ-j Joomla.js và bootstrap-tooltip-j Joomla.js
  • Nhấp vào hỗ trợ menu cha, bootstrap-dropdown-j Joomla.js

Tham chiếu: https://github.com/j Joomla/j Joomla-cms/pull/1172

8
Bakual