it-swarm-vi.com

Cách lấy lại mật khẩu Hotmail đã quên

Tôi đã quên mật khẩu tài khoản Hotmail của mình. Thủ tục để lấy lại mật khẩu của tôi là gì?

Lưu ý rằng tôi không hỏi liên kết ở đâu. Tôi muốn tìm hiểu về quy trình (tức là nếu họ hỏi tôi về ngày sinh nhật của tôi, câu hỏi bí mật mà tôi đã xác định từ nhiều năm trước, v.v.).

3

Bạn có thể đặt lại mật khẩu Hotmail của mình theo hai cách:

  • Bằng cách yêu cầu e-mail đặt lại mật khẩu, nếu bạn đã nhập địa chỉ e-mail thay thế cho Windows Live ID của mình.
  • Bằng cách cung cấp thông tin vị trí và câu trả lời bí mật cho câu hỏi bạn đã chọn.

Sau khi nhấp vào liên kết của Hotmail Đặt lại mật khẩ , Hotmail sẽ đưa bạn đến Đặt lại trang Mật khẩu cùng với Captcha, cung cấp cho bạn chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Sử dụng thông tin vị trí và câu trả lời bí mật của tôi để xác minh danh tính của tôi: Nếu bạn chọn mục này, Hotmail muốn có câu trả lời cho những câu hỏi sau: Quốc gia/khu vực; Mã bưu điện; Tỉnh; Câu trả lời bí mật cho câu hỏi bí mật của bạn. Nếu bạn đưa ra câu trả lời chính xác, bạn được phép đặt lại mật khẩu của tài khoản của mình.

  • Gửi hướng dẫn đặt lại mật khẩu cho tôi trong email: Hướng dẫn đặt lại mật khẩu được gửi đến địa chỉ email thay thế của bạn.

4