it-swarm-vi.com

URL để đặt chủ đề quản trị viên là gì?

URL để thay đổi chủ đề quản trị viên không giống nhau trong Drupal 7 so với 6. URL mới là gì?

8
Paul Sheldrake

Nó ở dưới cùng của trang 'Giao diện' (quản trị viên/ngoại hình), trong phần có nhãn 'Chủ đề quản trị'.

10
jhedstrom