it-swarm-vi.com

Thêm JavaScript ở cuối trang

Làm cách nào để thêm tập lệnh JavaScript vào cuối trang, trong mẫu của tôi?

15
Onita

Tôi nghĩ bạn có thể làm điều đó với drupal_add_js () ; Có vẻ như tùy chọn khóa phạm vi là bạn của bạn!

18
Pol Dellaiera

Trong chủ đề của bạn là html.tpl.php có một dòng <?php print $scripts; ?>.

Đó là dòng in ra javascript trong trang của bạn.

Bạn có thể di chuyển nó xung quanh bất cứ nơi nào bạn thích, ví dụ, đặt nó sau mọi thứ khác, ngay trước thẻ đóng body để tải tất cả các tập lệnh của bạn ở phía dưới.

6
Alex Weber

Bạn có thể thử thêm tệp như thế này:

drupal_add_js('sites/all/themes/themname/js/skrollr.js', array('scope'=>'footer'));
5
Mahipal Purohit

Thật đáng để xem xét sử dụng mô-đun này ở đây để quản lý nó cho bạn https://drupal.org/project/advagg

2
Mike Gifford