it-swarm-vi.com

Tại sao Drupal 7 thích các quy tắc CSS @import hơn các thẻ <link>?

"Sử dụng Don lồng @import , "nhiều người nói.

Có rất nhiều thiếu sót khi sử dụng @import.

  • Sử dụng @import trong biểu định kiểu thêm một vòng nữa vào thời gian tải xuống chung của trang.
  • Sử dụng @import in IE khiến thứ tự tải xuống bị thay đổi. Điều này có thể khiến các bảng định kiểu mất nhiều thời gian hơn để tải xuống, điều này cản trở việc hiển thị tiến trình khiến trang cảm thấy chậm hơn.

Tại sao Drupal 7 sử dụng nó?

Tôi muốn thay đổi @import quy tắc để <link> thẻ. Tôi có thể làm cái này như thế nào?

25
enjoylife

Không sử dụng @import để nhập tệp css :

@import chỉ được sử dụng trong chế độ tổng hợp không CSS. Điều này được thực hiện để giải quyết IE giới hạn với số lượng thẻ.

Điều này sẽ giải thích lý do và làm thế nào để thoát khỏi nó. Bất kỳ trang web sản xuất nào cũng nên sử dụng tổng hợp CSS và không có @import.

22
Jeremy French