it-swarm-vi.com

Làm cách nào để ghi đè trang mặc định.tpl.php?

Tôi có một trang trong trang web D7 Với độ lệch đáng kể so với các trang còn lại. Trong trang này tôi sẽ chỉ hiển thị một số vùng giới hạn và trong một bố cục khác.

Cách tốt nhất để ghi đè mặc định page.tpl.php Là gì? Tôi có thể tạo một cái gì đó như "mycustom-page.tpl.php" Được gọi CHỈ trên một url cụ thể trong trang web của mình không?

16
Carlos Muñiz

Tùy thuộc vào nội dung chính xác mà bạn muốn tạo một mẫu đặc biệt, có các giải pháp khác nhau cho điều đó. Nhìn vào Gợi ý mẫu Drupal 7 . Ví dụ cho một nút đơn: page--node--1.tpl.php.

Trong trường hợp các đề xuất mẫu cốt lõi không cung cấp tính linh hoạt mà bạn cần, bạn có thể thêm các đề xuất khác dựa trên tiêu chí của riêng bạn. Điều này được thực hiện trong một chức năng tiền xử lý trong template.php của chủ đề của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm việc với các đề xuất mẫ .

12
nonsenz