it-swarm-vi.com

Drupal 7 & jQuery - ký hiệu $ đô la

Nếu tôi không có kế hoạch sử dụng bất kỳ thư viện JS nào ngoài jQuery, thì có lý do nào để cần cuộc gọi của Drupal tới jQuery.noConflict () để loại bỏ $ làm bí danh cho jQuery không?

Giả sử không cần xóa bí danh $, có cách nào để tôi có thể lấy lại toàn bộ mà không phải luôn luôn bọc mã jQuery của mình trong (function ($) {...}) không?

17
maxedison

Giải pháp tôi đưa ra là:

Ở đầu tệp JS đầu tiên tôi đưa vào chủ đề tùy chỉnh của mình, tôi chỉ cần đặt dòng sau:

$ = jQuery;

Làm xong :)

11
maxedison

Không, bạn không thể (Chà, có lẽ bạn có thể, nhưng bạn không nên).

Có thể tại một thời điểm nào đó, mô-đun của bạn sẽ được sử dụng cho một dự án khác trên một trang web khác và sau đó trang web đó sẽ sử dụng một thư viện JS khác (Hãy nhớ rằng, mỗi drupal mô-đun bạn viết sẽ tự động GPL và khách hàng của bạn có thể sử dụng nó theo bất kỳ cách nào họ muốn).

Không quá phức tạp khi thêm hai dòng này vào mỗi tệp js :)

6
Berdir

Đây cũng có thể là một giải pháp khả thi, nếu bạn có xu hướng sử dụng các mô-đun cho các loại câu hỏi đó.

Đô la jQuery

Mô-đun này cho phép các nhà phát triển sử dụng $ để truy cập thư viện jQuery thay vì phải gọi jQuery một cách rõ ràng hoặc sử dụng các bao đóng đặc biệt trong Drupal 7. Tất cả những gì bạn phải làm là kích hoạt nó.

0
Sven