it-swarm-vi.com

Biến 'Full HTML' thành định dạng văn bản mặc định

Làm cách nào để biến Full HTML thành định dạng văn bản mặc định cho quản trị viên? Hiện tại nó được lọc HTML.

17
kylex

Nếu tôi nhớ chính xác, thứ tự các định dạng văn bản xuất hiện (tùy thuộc vào quyền mà bạn là người dùng có khi sử dụng định dạng văn bản) được đặt trên example.com/admin/config/content/formats = trang. Chỉ cần sử dụng biểu tượng chéo ở bên trái để kéo thứ tự lại các định dạng khác nhau. Đặt Full HTML lên hàng đầu để làm cho nó trở thành lựa chọn đầu tiên.

31
Ranko