it-swarm-vi.com

Tại sao Unity sẽ có kiểu Global Menu OS X?

Hãy giải thích cho tôi tại sao nó được chọn,

có phải do ubfox sao chép Mac OS X hoặc một số yếu tố khác?

4
akshatj

Thông báo liệt kê lý do và mục tiêu thiết kế. Nó được đặt tên là Menu Ứng dụng (vì menu toàn cầu là tên của một dự án cũ).

Để biết kế hoạch kiểm tra và biết thêm chi tiết kỹ thuật, hãy xem trang này .

11
Jorge Castro

Chủ yếu là để tiết kiệm không gian vì nó nhắm vào netbook. Đọc thêm về lý do tại đây: http://www.markshcosworth.com/archives/38

2
Isaiah

Để giúp tận dụng các netbook không gian dọc hạn chế (và độ phân giải màn hình rộng), họ đang tích hợp thanh menu vào bảng trên cùng.

Ngoài ra với Mac OS X, bạn phải tập trung vào một ứng dụng (thường bằng cách nhấp vào nó) để chuyển menu sang ứng dụng đó, nhưng với Unity, bạn sẽ chạy ứng dụng toàn màn hình để không có sự nhầm lẫn nào về menu của ứng dụng nào bạn đang truy cập .

0
cdwillis