it-swarm-vi.com

Nền tảng Haskell sẽ có sẵn trong 10.10?

Tôi đã chờ đợi một vài năm để có thể làm một

apt-get install haskell-platform

trên Ubuntu. Gói nền tảng haskell có khả dụng trên Ubuntu 10.10 không?

8
David Siegel

Có, nó đã đóng gói và được phát hành trong maverick (nhánh phát triển của Ubuntu):

$ rmadison haskell-platform
haskell-platform | 2010.1.0.0.1 | maverick/universe | source, all
8
lfaraone
3
andol