it-swarm-vi.com

Làm cách nào để mã hóa phân vùng nhà của tôi?

Với Ubuntu 9.10 tôi không có bất kỳ phân vùng được mã hóa nào được thiết lập, kể từ đó tôi đã cài đặt Ubuntu 10.04 mới.

Tôi có 3 phân vùng: Hệ điều hành gốc (/), homeswap. Làm cách nào để bật mã hóa trên phân vùng /home hiện tại của tôi?

9
invert

Trợ giúp Ubuntu: Trang chủ được mã hóa trỏ đến bài viết này tại đây: Di chuyển đến Thư mục nhà được mã hóa được viết khoảng một năm trước. Mặc dù bài viết này thực sự có vẻ vẫn còn hiệu lực trong cách tiếp cận này.

Bạn sẽ không mã hóa toàn bộ phân vùng /home mà thay vào đó là từng thư mục nhà riêng lẻ. Trong các thiết lập người dùng trong tương lai, bạn có thể chuyển cờ --encrypt-home trên lệnh useradd. (adduser --encrypt-home new-user-name)

5
Marco Ceppi